حضور و اطلاع رسانی جشنواره شریف در مسیر آینده من ویژه ورودی های 92
14 مهر 1392
حضور و اطلاع رسانی جشنواره شریف در مسیر آینده من ویژه ورودی های 92

پیرو برگزاری موفقیت­‌آمیز سه نشست قبلی در دانشکده‌های مهندسی شیمی و نفت، برق و مکانیک، و بازخورد فراتر از انتظار، مرکز کارآفرینی برآن شد تا با توانی مضاعف برای تأثیرپذیری هرچه بیشتر دانشجویان، از تجربیات مطرح­ شده در چنین نشست­‌هایی اقدام به برگزاری دوره چهارم برایورود‌های جدید دانشگاه نماید.

در همین راستا از جمعی از نخبگان دانشگاه در حوزه‌های علم و فناوری و صنعت برای ایراد سخنرانی و انتقال تجربیات ارزشمند این عزیزان به دانشجویان جدیدالورود دعوت بعمل آمد. میهمانان برنامه عبارت بودند از: دکتر علینقی مشایخی، دکتر حمیدرضا ربیعی، دکتر محمدمهدی نائبی، مهندس مجید دهبیدی‌پور، مهندس هادی فیوض و مهندس سعید زکایی.

در ابتدا مهندس دهبیدی‌پور به معرفی دستاوردهای دانشگاه در حوزه‌ی تبدیل دانش به فناوری پرداخته و با معرفی جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب و کار شریف از دانشجویان و ایده پردازان دعوت به شرکت در این جشنواره کردند.

در ادامه‌ی سخنرانی، آقایان دکتر مشایخی، دکتر نائبی و دکتر ربیعی هر کدام نکات بسیار ظریف و ارزشمندی را برای دانشجویان بازگو کردند تا در طول چهار سال تحصیل ایشان چراغ راهشان باشد. آقایان مهندس زکایی و مهندس فیوض نیز از دستاوردها و چالش‌های خود در مسیر کارآفرینی سخن گفتند و چگونگی قرار گرفتن خود را در مسیر کارآفرینی و کسب و کار برای دانشجویان تشریح کردند. سخنرانی آقای مهندس فیوض، که نکته اصلی آن، توصیه‌ی دانشجویان به عشق داشتن به مسیر آینده‌ی انتخابی خودشان بود، با استقبال شایسته‌ای از سوی دانشجویان روبرو شد.

منبع: مرکز کارآفرینی شریف