پایان مهلت ارسال طرح به چهارمین جشنواره کسب و کار شریف
17 دی 1390
پایان مهلت ارسال طرح به چهارمین جشنواره کسب و کار شریف
با توجه به تمدید مهلت ارسال طرح­های خلاصه مدیریتی به جشنواره تا 15 دی ماه90، شایان توجه است طرح­های دریافتی پس از بررسی­های اولیه در حوزه­های علوم مختلف دسته­بندی شده و در فرایند داوری و ارزیابی قرار می­گیرد.
 
بررسی­های اولیه طرح­های جشنواره­ی چهارم نشان دهنده رشد کمی و کیفی طرح­های دریافت شده نسبت به سال­های گذشته می­باشد. بدین منظور بزودی اسامی و مشخصات طرح­ها بر روی وب سایت جشنواره قرار داده می­شود تا صاحبان طرح­ها نسبت به دریافت طرح­های خود اطمینان حاصل نموده و یا درصورت بروز مشکلات احتمالی پیگیر رفع آن شوند.
 

بدینوسیله دبیرخانه جشنواره از مشارکت تمامی صاحبان ایده، کارآفرینان و مجریان طرح­هادر ارسال طرحها تشکر می­نماید.