اعلام اسامی و مشخصات طرح‌های دریافتی جشنواره‌ی چهارم
01 بهمن 1390
اعلام اسامی و مشخصات طرح‌های دریافتی جشنواره‌ی چهارم

بدینوسیله اسامی و مشخصات طرح­های دریافتی جشنواره­ی چهارم که تا مهلت مقرر به دبیرخانه جشنواره رسیده به اطلاع عموم شرکت‌کنندگان می‌رسد.

بدیهی است کسانی که در مهلت مقرر (15 دیماه- 5 ژانویه) اقدام نموده و نام طرح‌شان در لیست نیامده است و یا در صورت بروز مشکلات احتمالی دیگر، می‌توانند از طریق ایمیل یا تلفن با دبیرخانه جشنواره تماس حاصل نمایند.

لیست طرح‌ها را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.