برگزاری کلاس آموزشی-توجیهی نوشتن طرح کسب و کار
10 اسفند 1390
برگزاری کلاس آموزشی-توجیهی نوشتن طرح کسب و کار
پیرو برنامه¬ی اعلام شده مبنی بر برگزاری دوره آموزشی نوشتن طرح کسب و کار برای برگزیدگان مرحله اول جشنواره کسب و کار، این دوره¬ی آموزشی در روز یکشنبه مورخ 14/12/1390 ساعت 14 الی 18 در محل سالن اجتماعات کتابخانه¬ی مرکزی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود. صاحبان طرح که در مرحله اول طرحشان برگزیده شده است می¬توانند به همراه یک نفر، در این دوره شرکت نمایند. همچنین هماهنگی¬های لازم با حراست دانشگاه برای ورود و خروج مدعوین محترم به عمل آمده است و برای حضور در کلاس آموزشی مشکلی نخواهد بود