تمدید مهلت ارسال طرح کسب و کار برای داوری مرحله دوم
15 فروردین 1391

بنا به درخواست پذیرفته شدگان مرحله اول جشنواره مبنی بر تمدید مهلت ارسال طرح های کسب و کار، دبیرخانه جشنواره شریف به اطلاع می‌رساند آخرین مهلت ارسال طرح ها تا 30 فروردین ماه سال 91 تمدید شده است.

لذا از پذیرفته شدگان محترم خواهشمند است تا زمان مقرر شده نسبت به ارسال طرح های خود به دبیرخانه جشنواره اقدام نمایند.

همچنین توصیه می‌شود طرح های خود را به این آدرس ها ارسال نمائید.

info@sharifvc.ir

bp.sharif@gmail.com