محـل برگـزاری آیین پایانی چهارمین جشنواره
27 آذر 1391
محـل برگـزاری آیین پایانی چهارمین جشنواره

محـل برگـزاری
تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، سالن جابربن حیان (دانشکده شیمی)

برای رسیدن به دانشگاه می توانید از مترو (خط 2 ایستگاه دانشگاه شریف و خط 4 ایستگاه دکتر حبیب­اله) یا اتوبوس های تندرو خیابان آزادی (BRT - ایستگاه دانشگاه شریف) استفاده کنید.