برگزاری دوره های آموزشی ویژه ارائه دهندگان طرح به جشنواره
22 مرداد 1392
برگزاری دوره های آموزشی ویژه ارائه دهندگان طرح به جشنواره

دبیرخانه جشنواره در صدد است تمهیدات لازم را جهت برگزاری دوره های آموزشی ویژه ارائه دهندگان طرح به جشنواره، که تا اول شهریورماه طرح خود را ارسال نمایند فراهم نماید.

این دسته از صاحبان طرح پس از ارسال طرح به جشنواره تا موعد اول شهریورماه، می توانند در دوره های آموزشی ویژه شرکت نمایند.

این دوره ها طی شهریورماه سال جاری برگزار خواهد شد. اطلاعات و جزییات بیشتر از طریق همین وب سایت به اطلاع خواهد رسید.

سرفصل های آموزشی بدین شرح می باشد:

         - آشنایی با تدوین طرح کسب و کار Business Plan

         - آشنایی با تدوین مدل کسب و کار  Business Model