ادامه دریافت طرح ها به دبیرخانه جشنواره
02 شهریور 1392
ادامه دریافت طرح ها به دبیرخانه جشنواره

با توجه به استقبال به عمل آمده، دبیرخانه جشنواره همچنان در حال دریافت طرح های ارسالی به جشنواره می باشد. و آندسته از طرح هایی که در حال نهایی شدن جهت ارسال به ایمیل جشنواره می باشد ظرف امروز و فردا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در صورت تمدید زمان دریافت طرح ها ، این موضوع در اسرع وقت از طریق همین وب سایت به اطلاع عموم خواهد رسید.