تمدید زمان دریافت طرح های پنجمین جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب‌وکار شریف
05 شهریور 1392
تمدید زمان دریافت طرح های
پنجمین جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب‌وکار شریف

زمان دریافت طرح های پنجمین جشنواره شریف تا 30 مهرماه تمدید شد.

علاقمندان می توانند تا 30 مهرماه نسبت به تکمیل و ارائه طرح های خود به دبیرخانه جشنواره اقدام نمایند.

این مهلت تمدید ناپذیر خواهد بود.