معرفی جشنواره در رویدادهای مرتبط
15 مهر 1392
معرفی جشنواره در رویدادهای مرتبط

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

نمایشگاه بین المللی

14 الی 17 مهرماه

همایش تجربه کاربری تهران

UXTehran#

دانشگاه شهید بهشتی

11 مهرماه

همایش تجربه کاربری تهران

مجمع بین المللی اقتصاد فناوری نانو

مرکز همایش های بین‌المللی صدا و سیما

10 و 11 مهرماهنمایشگاه ایرات تلکام 2013

نمایشگاه بین المللی تهران

4 تا 7 مهرماه

سمینار خلق مدل کسب و کار

دانشکده کارآفرینی

27 شهریور

سمینار خلق مدل کسب و کار