بیانه دبیرخانه جشنواره در خصوص نتایج مرحله نخست
14 آبان 1392
بیانه دبیرخانه جشنواره در خصوص نتایج مرحله نخست

باسمه تعالی

نتایج داوری مرحله نخست پنجمین جشنواره سراسری کارآفرینی و توسعه کسب و کار شریف به شرح جدول پیوست در سایت جشنواره قرار گرفت. ضمن تشکر از صاحبان طرحهای ارسالی، کمیته محترم داوران، اسپانسرها و حامیان مالی جشنواره و سایر دست اندرکاران جشنواره به واسطه همکاری در برگزاری بهتر جشنواره، نکات ذیل را به استحضار صاحبان طرحها می­رساند:

1)       در جشنواره پنجم بیش از 130 طرح ثبت نام کردند که کمیته داوران مرحله اول تعداد 33 طرح را حائز شرائط ورود به مرحله بعد دانسته و به شرح جدول پیوست اعلام نمودند.

2)       همچنین تعداد 8 طرح که نیازمند تکمیل اطلاعات بوده، از سوی کمیته داوران برگشت داده شده که به محض بررسی مجدد توسط کمیته، برگزیدگان ایشان نیز به مرحله بعد راه خواهند یافت.

3)       طرحهای انتخاب نشده عموماً به یک یا چند دلیل از موارد ذیل رد شده اند:

-         عدم تشریح نحوه کسب درآمد از طرح

-         عدم معرفی صحیح مدل درآمدی

-         تخمین نادرست از بازار

-         عدم وجود نوآوری در طرح

-         ارسال اطلاعات ناقص و عدم رعایت چارچوب پیشنهادی جشنواره

-         تکراری بودن و عدم وجود نوآوری در طرح

-         و...

4)       با این وجود رد یک طرح در این جشنواره به معنای عدم موفقیت آن نبوده و ممکن است طرح در کسب و کارخود موفق باشد.

5)       با عنایت به تعداد طرح های ارسالی در بخش مدلهای نوین کسب و کار، طرحهای ارسالی در این بخش با بخش طرح کسب و کار ادغام گردیده و برگزیدگان هر دو بخش جهت تکمیل طرح کسب و کار محصول یا خدمت پیشنهادی خود به مرحله بعد راه یافتند.

6)       بدیهی است به منظور رعایت حقوق شرکت کنندگان در این دو بخش جشنواره، جدول جوایز این طرحها نیز اصلاح خواهد شد که به محض انجام تغییرات، در سایت قرار خواهد گرفت.

7)       همچنین هیات داوران در بخش شرکتهای توسعه یافته، متاسفانه هیچ یک از شرکتهای ثبت نام شده را حائز شرائط جشنواره ندانسته و لذا در این بخش طرحی به مرحله بعد راه نیافت.

8)       ملاک تفکیک طرحها در دو بخش طرح کسب و کار و شرکت نوپا، به تولید و فروش رساندن محصول/ خدمت معرفی شده است. لذا در صورتی که شرکتی اعتراضی در این خصوص دارد، حداکثر ظرف یک هفته می تواند مراتب را به نشانی سایت ارسال نماید.

9)       راه یافتگان به مرحله دوم جشنواره در بخش طرح کسب و کار می­بایست نسبت به تکمیل طرح کسب و کار خود مطابق با فرمت پیشنهادی(متعاقباً بر روی سایت قرار خواهد گرفت) حداکثر تا تاریخ 30/08/1392 اقدام نمایند.

10)   راه یافتگان به مرحله دوم جشنواره در بخش شرکتهای نوپا نیز می­بایست نسبت به تکمیل اطلاعات درخواستی مطابق با فرمت پیشنهادی(متعاقباً بر روی سایت قرار خواهد گرفت) حداکثر تا تاریخ 30/08/1392 اقدام نمایند.

11)   طی این مدت حداقل سه کارگاه آموزشی(مدل کسب و کار، طرح کسب و کار و ........) برای صاحبان طرحها برگزار خواهد شد که به شرکت کنندگان توصیه می شود از این کلاسها بهره لازم جهت تکمیل طرح خود را ببرند.

12)   شرکت در این کلاسها برای کلیه شرکت کنندگان در جشنواره(صاحبان طرحها) بطور رایگان می­باشد.

13)   همچنین برای 33 طرح راه یافته به مرحله دوم، پشتیبان علمی در نظر گرفته شده که به نحو مقتضی از سوی پشتیبان مشاوره های مربوطه جهت تکمیل طرح خود را دریافت خواهند نمود. نحوه ارتباط با پشتیبان ها متعاقباً اعلام خواهد شد.