برخی از دلایل مردود اعلام شدن خلاصه های مدیریتی
23 بهمن 1389

    علل رد طرح­های باقیمانده به شرح زیر است:

- کلی گویی

-عدم توصیف دقیق ایده و فرصت

-مشخص نبودن تمایزهای ایده ارائه شده با نمونه­های مشابه

-تکراری بودن و عدم نوآوری

-عدم شناسایی دقیق بازار و مشتریان

-بی توجهی به رقبا به طوری که نمونه برخی طرح­ها که خود بی رقیب می­دانستند در بازار موجود بود

-محاسبات مالی مبهم