90/1/31
24 فروردین 1390

       با توجه به این­که تعداد معدودی از پذیرفته­شدگان دوره اول "جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب و کار شریف" هنوز اقدام به ارسال طرح کامل خود ننموده­اند به اطلاع می­رساند آخرین مهلت ارسال تحویل طرح کامل 31/1/90 می­باشد و قابل ذکر است این تاریخ قطعی است و غیرقابل تمدید می­باشد.

       باتشکر    

دبیرخانه جشنواراه