زمان اعلام نتایج داوری
07 خرداد 1390

کمیته داوران "سومین جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب و کار شریف" در نظر دارد پس از بررسی طرح های کامل تا تاریخ 20/3/90 ده طرح برگزیده را معرفی و ضمن برگزاری جلسه مصاحبه با صاحبان طرح ها، از مجموع امتیازهای کسب شده 5 طرح نهایی را انتخاب نماید.

تاریخ برگزاری جشنواره و تقدیر از طرح های منتخب متعاقباً اعلام خواهد شد.

دبیرخانه جشنواره