جوایز بخش ایده‌های نوآور:

                     - جایزه نقدی
                     - تسهیلات ارزان‌قیمت
                     - استفاده رایگان از دوره‌های آموزشی کسب‌وکار

                     -امکان استفاده از دوره‌های بلندمدت MBA (شش ماهه تا یک ساله) باتخفیف ویژه

 

          جوایز بخش شرکت‌های نوپا:

                      - جایزه نقدی
                      - تسهیلات ارزان‌قیمت
                      - امکان استقرار در مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف(مزایای استقرار در مرکزرشد)

                          برای کسب اطلاعات بیشتر به وب‌سایت مرکز رشد مراجعه فرمایید.


                      - استفاده رایگان از دوره‌های آموزشی کسب‌وکار
                      - امکان سرمایه‌گذاری و مشارکت شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذارخطرپذیر

                      -امکان استفاده از دوره‌های بلندمدت MBA (شش ماهه تا یک ساله) باتخفیف ویژه